دانلود اهنگ مسعود جلیلیان و فرشاد آزادی به نام رفاقت

۱۱ام اسفند ۱۳۹۴

دانلود اهنگ کردی مسعود جلیلیان و فرشاد آزادی به نام رفاقت

||دانلود از سرور اختصاصی  میکروکرد ||

نسخه کامل

Masoud

میکروکرد یکی و اوانه ای که وتیاد خون اراد دم براری دست و پا خطا کرد تید و قلب مه و ریشه دراری دست و پا خطا کم تیدو قلب مه میکروکردو ریشه دراری حرامه حرامه رفاقت و ای زمانه حرامه رفیق یا حق دی قیدت کتامه
ادامه : دانلود اهنگ مسعود جلیلیان و فرشاد آزادی به نام رفاقت