دانلود آهنگ مداحی نیما رحمانی به نام بی کسی

۱۳ام مهر ۱۳۹۵

دانلود آهنگ مداحی نیما رحمانی به نام بی کسی

||دانلود از سرور اختصاصی  میکروکرد ||

قطعه محرمی جدید – محرم ۱۳۹۵

nima-rahmani-bi-kasi66

وکو چی یار غم خارم برا خاص وفادارم برا کردی پریشانم پریشان بی سامانم  برا دردت و چاوانم برا خوش احد و پیمانم له مرگت سخت پریشانم و خون اخ له داخ بی کسی کس محرم رازم نیه هیچ کس و ای درد غمه یار و دم سازم نیه دی برا تاریکه دنیا زندگی دی مشکله و کی مه بوشم ای خدا برا علمدارم نیه برا دیدم و قربانت شیوه غم بارو بی حالم کسی خور نیری برا له حال زار و بی حالم زینو برا برا کیدن و بان لش بی کسد خدا نابود بکیدن کسی که ولید گرد هر دو دست اخ له داغ بی کسی کس محرم رازم نیه هیچکس و ای درد و غمه یار دم سازم نیه دی برا تاریکه دنیا  دی زندگی مشکله وکی مه بوشم برا علمدارم نیه میکروکرد تقدیم می کند<h2>میکروکرد</h2
ادامه : دانلود آهنگ مداحی نیما رحمانی به نام بی کسی